28.05.21 р. Міськів Олександра, студентка 4 курсу заочної форми навчання за ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» кафедри фізіології та інтродукції рослин, вчитель біології м. Кам’янське виступила з доповіддю “Групова робота учнів на уроках біології” на Міжнародній науково-практичній конференції «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ» (XXVІIІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), присвяченій розробкам моделей підготовки майбутнього вчителя до педагогічної діяльності в Новій українській школі (м. Полтава, 27–28 травня 2021 р.). Конференція проходила у Полтавському педагогічному університеті імені В.Г. Короленка.
Доповідь Міськів О.В. була дуже змістовна, насичена прикладами власних розробок і форм групової роботи на уроках біології у 6 – 11-х класах.
Голова оргкомітету, декан природничого факультету ПНПУ, докт-р пед. наук, проф. М.В. Гриньова відзначила грунтовність і актуальність досліджень, проведених Міськів О.В. та її науковим керівником канд. біол. наук, доцентом Юсипівою Т.І., позитивну практику співпраці кафедри фізіології та інтродукції рослин зі шкільними вчителями, побажала успіхів Міськів О.В. у захисті майбутньої магістерської роботи.
Браво, Олександро!

http://www.biofaculty-dnu.dp.ua/wp-content/uploads/2021/05/Скріншот-Виступ-студентки-Міськів-О.В.-на-конференції-_28.05.21-1-1.pdf,