12 березня започаткований курс лекцій  від професора Fyodor Kondrashov з лабораторії еvolutionary genomics, synthetic biology (https://ist.ac.at/en/research/kondrashov-group/) “Генотипи, еволюція та мутації” для викладачів, аспірантів і студентів біолого-екологічного факультету. Курс буде тривати 3 місяці.