Вже четвертий рік поспіль на кафедрі фізіології та інтродукції рослин працює студентський науковий гурток «Сучасні проблеми викладання біології та основ здоров’я у школі». Він об’єднує найактивніших і найуспішніших здобувачів вищої освіти за ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» бакалаврського та магістерського рівнів ВО, які намагаються досягти найвищого рівня фахової підготовки і навчитися проведенню наукових досліджень в галузі методики викладання біології та основ здоров’я. Засідання гуртка відбуваються у дистанційному форматі, двічі на місяць, з перервою на сесію і канікули.

Керівниця гуртка – доцентка Юсипіва Тетяна Іванівна – ознайомлює студентів із методикою постановки і проведення педагогічного експерименту, надає поради щодо підготовки результатів дослідження для апробації на Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях, конкурсах студентських робіт тощо.

Найактивнішим членом колективу є магістрантка, студентка групи БП-21м Тетяна Наумова, яка була старостою гуртка протягом двох років, під час навчання в бакалавраті. За цей час Тетяна підготувала найбільшу кількість доповідей – 6! У 2022–2023 навчальному році (3.10.2022) вона виступила з доповіддю «Організація лабораторно-практичних робіт з природничих дисциплін в умовах дистанційного навчання» (наук. керівник – проф. Лихолат Ю.В.). Ця доповідь викликала найбільший інтерес, а обговорення тривало довше ніж півгодини.

На засіданні гуртка 17.10.2022 р. цікаві доповіді презентували студентки груп БП-22м і БП-19 Чокаль Наталія (наук. керівник – доц. Легостаєва Т.В.) і Тишковець Діана (наук. керівник – доц. Юсипіва Т.І.). Вони поділилися досвідом, який отримали під час проведення педагогічної і виховної практик, що зацікавив студентів молодших курсів, які задали дівчатам багато питань.

Завжди цікавими є презентації результатів наукової роботи наших магістрантів  (гр. БП-21м, БП-22м). У цьому семестрі вони поділилися результатами таких досліджень:

  • Христян Євгенія (наук. керівник – доц. Легостаєва Т.В.) – «Впровадження інтерактивних методів навчання в сучасний урок біології» (7.11.2022);
  • Прокопенко Анжела (наук. керівник – доц. Кофан І.М.) – «Гейміфікація у навчальному процесі та проблематика її використання» (21.11.2022);
  • Пономарьова Марія (наук. керівник – доц. Легостаєва Т.В.) – «Роль стилів педагогічного спілкування у навчально-виховному процесі з біології у середній загальноосвітній школі» (19.12.2022).

Активізувалися студенти гр. БП-20, які у поточному навчальному році підготували змістовні й цікаві доповіді, що заторкують різні аспекти педагогічної діяльності не лише на уроках біології та основ здоров’я, а й у позаурочний час, як-от:

  • Простова Карина (наук. керівник проф. Зайцева І.О.) – «Сутність педагогічної діяльності на уроках біології» (7.11.2022);
  • Назиров Микола (наук. керівник – проф. Лихолат Ю.В.) – «Методи організації діяльності та формування досвіду суспільної поведінки на уроках біології та основ здоров’я» (21.11.2022);
  • Лагода Вікторія (наук. керівник проф. Зайцева І.О.) – «Використання елементів медіаосвіти в шкільному курсі біології» (12.12.2022);
  • Гаврилюк Софія (наук. керівник – доц. Кофан І.М.) – «Основні завдання й обов’язки класного керівника сучасної школи, його функції. Необхідні уміння та навички, знання педагогічного працівника» (19.12.2022);
  • Юрченко Олександра (наук. керівник – доц. Кофан І.М.) – «Сучасні педагогічні технології на уроках біології» (19.12.2022).

Жваве обговорення викликала доповідь Гаврилюк Софії «Основні завдання й обов’язки класного керівника сучасної школи, його функції. Необхідні уміння та навички, знання педагогічного працівника». Багато запитань стосувалися дуже важливих і актуальних аспектів діяльності вчителя. Яким учителем бачить себе кожен із членів гуртка? Як повинен учитель поводитися за межами школи? У неробочий час? Чи повинен він робити зауваження учням за недостойну поведінку, якщо це відбувається не на території школи? Дійсно, не на всі питання можна дати однозначну відповідь. Але ми намагаємося розібратися не лише в сучасних освітніх методиках, а й у тонкощах виховного процесу, оскільки УЧИТЕЛЬ – не лише предметник, а передусім – особистість, вихователь, помічник у житті школяра.

Сподіваюся, що в наступному семестрі ми продовжимо плідну наукову роботу, результати якої представимо на підсумковій науковій конференції Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, на захисті курсових робіт, апробуємо на Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях, представимо на конкурсах студентських наукових робіт.

 

Доцентка кафедри фізіології та інтродукції рослин

Тетяна Юсипіва