Підготовка магістрів із середньої освіти – один із найважливіших напрямків освітньої діяльності кафедри фізіології та інтродукції рослин БЕФ, яка є випусковою за спеціальністю 014. Середня освіта. Цьогоріч, не зважаючи на всі труднощі дистанційного навчання під час карантину та у воєнний час, наші випускники успішно закінчили навчання в магістратурі захистом кваліфікаційних робіт, який відбувся 19 січня 2023 року. Студенти груп БП-21-м та БП-21м-1з (куратор – доцентка кафедри Юсипіва Тетяна Іванівна) представили свої дипломні роботи, в яких висвітлили результати проведення наукових досліджень у сфері середньої освіти та впровадження інновацій в освітній процес з біології.

Атестацію здійснювала екзаменаційна комісія у складі:

 • голова ЕК – Чувасова Наталія Олексіївна, докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри зоології та методики навчання біології Криворізького державного педагогічного університету;
 • заступник голови ЕК – Зайцева Ірина Олексіївна, доктор біологічних наук, професорка, професорка кафедри фізіології та інтродукції рослин, гарант ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» другого (магістерського) рівня ВО;
 • члени ЕК: Кофан Ірина Миколаївна та Легостаєва Тетяна Вікторівна – кандидатки біологічних наук, доцентки, доцентки кафедри фізіології та інтродукції рослин;
 • секретар – Токарчук Лариса Іванівна, старша лаборантка кафедри фізіології та інтродукції рослин.

Дипломну роботу магістра захистили 11 студенток – 4 здобувачки вищої освіти денної форми навчання та 7 – заочної. Екзаменаційна комісія відзначила високий рівень кваліфікаційних робіт магістранток:

 • Міськів Олександри Валентинівни «Ефективність використання елементів STEM-освіти під час вивчення курсу біології у 6 класах» (наук. керівник – доц. Юсипіва Т.І.);
 • Міщенко Вікторії Ігорівни «Педагогічний аналіз ефективності формування біологічних компетентностей учнів в системі шкільної та позашкільної освіти» (наук. керівник – проф. Лихолат Ю.В.);
 • Бунякіної Вікторії Володимирівни «Ефективність тренінгових технологій у навчанні біології учнів базової середньої школи» (наук. керівник – доц. Юсипіва Т.І.);
 • Дорошенко Катерини Романівни «Вдосконалення системи екологічного виховання учнів основної школи в процесі вивчення біології» (наук. керівник – доц. Кофан І.М.);
 • Стась Марії Миколаївни «Застосування новітніх інформаційних технологій на уроках біології під час дистанційного навчання» (наук. керівник – ст. викл. Алексєєва А.А.);
 • Добрової Інни Олександрівни «Гейміфікація як засіб активації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології» (наук. керівник – ст. викл. Алексєєва А.А.);
 • Наумової Тетяни Олександрівни «Методика організації практичних і лабораторних робіт з біології в умовах дистанційного навчання» (наук. керівник – проф. Лихолат Ю.В.);
 • Пономарьової Марії Олексіївни «Вплив стилів педагогічного спілкування на навчально-виховний процес у загальноосвітній школі» (наук. керівник – доц. Легостаєва Т.В.).

 Захист Міськів Олександри Валентинівни

Результати досліджень магістранток апробовані на науково-практичних конференціях, зокрема Бунякіна В.В. та Міськів О.В. виступили з доповідями за темами дипломних робіт на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми розвитку професійних компетентностей вчителів математичної, природничої та технологічної освітніх галузей» (10–11.12.2022 р.). Інноваційні розробки STEM-уроків впроваджені Міськів О.В. у навчально-виховний процес КЗ «Ліцей № 21» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, розробки уроків-тренінгів з біології 7-го класу Бунякіної В.В. – в освітній процес КЗО «Середня загальноосвітня школа № 105» Дніпровської міської ради.

За результатами кваліфікаційної роботи Міськів О.В. у науково-методичному журналі «Освіта та розвиток обдарованої особистості» (Інститут обдарованої дитини при НАПН України) опублікована стаття Міськів О.В., Юсипівої Т.І. «STEM-уроки як інноваційна технологія навчання біології у 6-му класі» (вип. № 4 (87) / IV квартал / 2022). Це фахове видання прийняло до друку статтю Бунякіної В.В., Юсипівої Т.І. «Ефективність уроків-тренінгів у навчанні біології учнів базової середньої школи», яка буде опублікована у вип. № 1 (88) / I квартал 2023 р.

 

За рівнем вищої освіти «магістр» три здобувачки отримали диплом з відзнакою: Наумова Т.О., Пономарьова М.О., Міщенко В.І. Студенткам Міськів О.В., Міщенко В.І., Стась М.М., Наумовій Т.О., Пономарьовій М.О. надана рекомендація для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії.

У цьому році вперше ступінь магістра середньої освіти отримала іноземна студентка, громадянка Туркменістану Халлиєва Розигуль, яка успішно захистила кваліфікаційну роботу «Особливості вирощування Prunus persica на пришкільній ділянці» (наук. керівник – проф. Лихолат Ю.В.).

Аналіз захисту кваліфікаційних робіт свідчить, що професорсько-викладацький склад кафедри фізіології та інтродукції рослин забезпечує високий рівень підготовки магістрів. Всі випускники спеціальності 014. Середня освіта, спеціалізації  014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) біолого-екологічного факультету підтвердили рівень та статус освіти у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.