Бюро з академічної доброчесності БЕФ

Протокол засідання Бюро з академічної доброчесності

11.10.2021 року для співробітників та здобувачів біолого-екологічного факультету та та НДІ біології був проведений on-line семінар з академічної доброчесності. Головою Бюро з доброчесності факультету Шульман Марією було  звернуто увагу на наступні матеріали, які винесені на обговорення.

1. Актуальна інформація, що розміщена на сторінці Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – Головна | Facebook

https://www.facebook.com/nazyavo/ 

2.  Unicheck Україна – Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів | Facebookhttps://www.facebook.com/UnicheckUa/videos/384017456496503/

  1. Інформаційний бюлетень “Академічна доброчесність”. Вересень 2021 – «ОсвітАналітика» Аналітичний Центр Київського університету імені Бориса Грінченка

https://osvitanalityka.kubg.edu.ua/2021/09/28/informatsijnyj-biuleten-akademichna-dobrochesnist-veresen-2021/

 

Нижче розташоване посилання на повний текст  презентації, запропонованої до обговорення на зустрічі.

Презентація_Дотримання академічної доброчесності в закладах вищої освіти_11.10.21_Shulman