Кафедра біохімії та фізіології

Адреса: 49010, м. Дніпро, вул. Казакова, 24, корп.17, 4-й поверх
Телефон: +38 (056) 776-58-70
E-mail: biochemistry@i.ua
Сайт кафедри: www.biochemistry-dnu.dp.ua

Завідувачка кафедри – Ушакова Галина Олександрівна, доктор біологічних наук, професор.


Колектив кафедри:

2 професори, д.б.н. – Ушакова Галина Олександрівна, д.б.н. – Севериновська Олена Вікторівна.
5 доцентів, к.б.н. –  к.б.н. – Горіла Марина В’ячеславівна, к.б.н. – Дьомшина Ольга Олександрівна, к.б.н. – Кириченко Світлана Василівна (за сумісництвом), к.б.н. – Скорик Олена Денисівна; к.б.н. Хоменко Олена Миколаївна.
зав. лабораторії – Щербина Тетяна Володимирівна.

Кафедра забезпечує освітній процес підготовки бакалаврів-біологів (спеціальність 091 Біологія, ОП “Біохімія та фізіологія”), магістрів (спеціальність 091 Біологія, ОП “Біохімія”, з 2020р. ОП “Біохімія та фізіологія”), а також спеціалістів вищої освіти – аспірантура та докторантура за спеціальностями 03.00.04 Біохімія, 03.00.13 Фізіологія людини та тварин та з 2016р. 091 Біологія.

Наукова робота:

Наукова робота спрямована на визначення молекулярно-біохімічних  та фізіологічних механізмів навчання, пам’яті, адаптації нейронів та гліальних клітин головного мозку до стресогенних факторів та патогенезу. а саме участі в них нейроспецифічних протеїнів та глікозаміноглікан-зв’язуючих компонентів. Поряд з цим досить широко проводяться фізіолого-біохімічні дослідження печінки, нирок, підшлункової залози, системи червоної крові та кісткового мозку під впливом ксенобіотиків та за умов розвитку патологічних процесів. До наукових пріоритетів кафедри  відноситься фундаментальне комплексне дослідження фізіологічних механізмів метаболічного стресу та нейрофізіологічихі механізмів керування й регуляції функціональних систем.

Міжнародні проекти та гранти:

– Договір про співробітництво між ДНУ  та факультетом біології Лундського університету (Швеція);


Аспірантка  Олена Довбань
(в лабораторії факультету біології відділу функціональної зоології Лундського університету, Швеція)
– Грант професору Ушаковій Г.О., співробітникам НДЛ біохімії, НДІ біології – Бабець Я., Довбань О., Муравйовій Д., студентам 3 курсу – Жованник В., Отряжему П. та Семенко А. на стажування в Варшавському університеті (Польща) на навчальних наукових курсах PolLASA в межах виконання діючої угоди про співпрацю між ДНУ ім. Олеся Гончара та Лундським Університетом (Швеція) на період 2016-2017 року;
 

– Грант професору Ушаковій Г.О. для проведення лекцій в Університеті Копенгагену, Данія (2008 р.);

Міжнародна робота (біохімія)

Міжнародна робота (біохімія)

 

– Участь професора Ушакової Г.О. в березні 2017 року в семінарі з розробки навчальної програми з (біо)хімії за програмою Еразмус + в рамках проекту «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» (м. Вільнюс, Литва).

Професори (зліва направо) Едіта Сузієделієне, Галина Ушакова, Валентина Дагієне (координатор проекту)
в навчальній біохімічній лабораторії Центру природничих наук Вільнюського університету (Литва)

Також кафедра біофізики та біохімії ДНУ підтримує тісні зв’язки з Копенгагенським університетом (Данія), Міжнародним центром наукових досліджень (Лейпциг, Німеччина), Університетом Фірат (Туреччина).

У травні 2016 року  розпочалось міжнародне співробітництво з університетом імені Бен-Гуріона (Ізраїль). Протягом 2016−2018 навчальних років на факультеті та кафедрі  тричі побував асистент професора (лектор), науковий співробітник департаменту анестезіології та критичного захисту цього університету Бойко Метью, який провів цикл лекцій для викладачів, аспірантів та студентів.

Колектив кафедри під час зустрічі з Бойко Метью

Кафедра біохімії та фізіології має великий досвід підготовки висококваліфікованих фахівців. У період навчання студенти проходять виробничу та преддипломну практику в клініко-діагностичних лабораторіях “Інвітро”, “Синево”, “Иммуно-Тест”, в лабораторіях міста та області, в науково-дослідних інститутах та установах України.

   
Виробнича практика (біохімія)

Практика (біохімія)
Практика (біохімія)

Студенти кафедри під час проходження практики (фізіологія)

Аспіранти та викладачі кафедри регулярно демонструють високі результати своїх досягнень, беручи участь в міжнародних наукових конференціях, конгресах, конкурсах. Студенти-біохіміки та фізіологи  є членами Українського біохімічного й фізіологічного товариств, беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах і конференціях, є учасниками  наукових школ, є призерами олімпіад та нагороджені дипломами I-III ступенів за кращі доповіді на з’їздах та симпозіумах.Значна частина випускників кафедри отримали наукові ступені та звання і нині обіймають ключові посади у вітчизняних та зарубіжних науково-дослідних та навчальних закладах України, а також у багатьох країнах близького та далекого зарубіжжя (Франція, Польща, Росія, Чехія, Німеччина, Швеція, Іспанія, Китай, США).

У жовтні 2017 року в Дніпровському національному університеті відбулася IV Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології», присвячена 100-річчю ДНУ. В роботі конференції взяли участь 292 учасники, серед них – 44 іноземних (з Туреччини, Швеції, Чехії, Білорусі, США, Норвегії, Польщі).

 

У форматі круглого столу були представлені доповіді з актуальних питань нейробіології, медичної біохімії, клітинної біології. Були презентовані результати досліджень впливу різних природних антиоксидантів які мають протекторні властивості для багатьох клітин та органів. Жваву дискусію серед учасників конференції мали сучасні результати щодо молекулярних механізмів патогенезу кардіоваскулярних та онкологічних хвороб.Активну участь у роботі конференції взяли студенти, аспіранти та молоді вчені як кафедри біофізики та біохімії ДНУ, так і інших науково-дослідних установ із різних міст України (Києва, Харкова, Одеси, Львова, Івано-Франківська, Миколаєва, Запоріжжя, Тернополя). Вповноваженим комітетом провідних фахівців-біохіміків проф. Недзвецьким В.С., проф. Ушаковою Г.О., проф. Шевцовою А.І. були відзначені нагородами молоді вчені-доповідачі:
Артем Тихомиров (Інститут біохімії ім.О.О. Палладіна, м. Київ) за розкриття біохімічного механізму ефекту плазміноген/плазміну на ракові клітини
Андрій Клоновський (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») «Вплив метформіну та альфа-ліпоєвої кислоти на фізіолого-біохімічні параметри Drosophila melanogaster при споживанні крохмалю на основі амілози»;
Анатолій Оніщенко (Харківський національний медичний університет)
Діагностичне значення інтерлейкіну-12 при загостренні хронічного гнійного риносинуїту;
Юлія Турчина (Інститут фізіології ім.О.Богомольця, Київ)
Фармакологічний захист гіпокампу за умов киснево-глюкозного дефіциту. Насичена програма конференції включала, окрім усних та стендових доповідей, дружнє обговорення сучасних тенденцій у біохімії та клітинній біології, а також екскурсії палацом студентів та містом. Учасники мали можливість поділитися результатами власних досліджень, надихнутися новими ідеями, зміцнити робочі контакти, а також розширити коло своїх наукових інтересів. Наступна конференція запланована на осінь 2020 року.
Ласкаво просимо до Дніпра! Детальну інформацію про конференцію та її матеріали можна подивитися за посиланням:
http://www.biochemistry-dnu.dp.ua/2017-conference.htmlТеплою була зустріч випускників кафедри різних років під час святкування 100-річчя нашої Альма-матер. Стільки приємних спогадів, світлин зі студентського життя.

Всі випускники отримали “залік” від нашого шановного вчителя Олексія Борисовича Мурзіна.