Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології

Завідувач кафедри – Скляр Тетяна Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент.
Навчальний процес забезпечують: 1 професор, доктор біологічних наук, 10 доцентів, кандидатів біологічних наук і 1 доцент, кандидат технічних наук.
Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології готує фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 091 Біологія
ОП Біологія
ОП Мікробіологія та вірусологія
– 162 Біотехнології та біоінженерія
ОП Біотехнології та біоінженерія

Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології готує фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 091 Біологія
ОП Біологія
– 162 Біотехнології та біоінженерія
ОП Біотехнології та біоінженерія

Студенти кафедри на лабораторному занятті

Основні загальні та спеціальні курси підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 091 Біологія: мікробіологія, вірусологія, молекулярна біологія, імунологія, біотехнологія, екологія мікроорганізмів, санітарна мікробіологія та вірусологія, фізико-хімічні методи у мікробіології та вірусології, мікроскопічні методи вивчення структури мікроорганізмів, систематика бактерій і вірусів, клітинні і генетичні основи біотехнології, промислова мікробіологія, клітинні та гуморальні механізми імунітету, основи молекулярної генетики та генетичної інженерії, антибіотики, метаболізм мікроорганізмів, віруси прокаріотів, медична і ветеринарна вірусологія, екологія вірусів, методологія та організація наукових досліджень, основи ензимології, принципи таксономії та класифікації вірусів, генетика та біохімія вірусів, використання вірусів у біотехнологічних виробництвах.

Студентка кафедри за виділенням плазмідної ДНК (курс «Методи генетичної інженерії»)

 

Основні загальні і спеціальні курси підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія: загальна біотехнологія, молекулярна біологія, промислова мікробіологія, проектування біотехнологічних виробництв, економіка і організація біотехнологічних виробництв, генетика, основи молекулярної біотехнології, білкова інженерія, методи генетичної інженерії, нанобіотехнологія, процеси і апарати біотехнологічних виробництв, нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв, біотехнологія рослин, інноваційне планування наукових розробок у біотехнології, медична біотехнологія, валідація в системі якості біотехнологічних продуктів.

Можливі сфери працевлаштування. Випускники мають змогу працювати в таких напрямах господарства:

– на підприємствах біотехнологічної галузі: виробництво антибіотиків, ферментів, вітамінів, сироваток, вакцин, імуномодуляторів, пробіотиків та пребіотиків, парфумерних продуктів, косметичних засобів;
– у секторі агропромислового виробництва біологічно-активних речовин для рослинництва та тваринництва, мікробіодобрив, препаратів захисту рослин, біостимуляторів росту тварин та рослин тощо;
– на підприємствах харчової та переробної промисловості: хлібозаводи, підприємства з виробництва молочнокислих продуктів, сирів, вин, пива, безалкогольних напоїв, а також м’ясних, рибних та овочевих консерв;
– у фармацевтичній промисловості: виробництво препаратів медичного, лікувально-профілактичного призначення;
– у сфері гірничо-видобувної; нафтопереробної та хімічної промисловостей; у біоенергетиці для отримання альтернативних енергоресурсів; у галузі охорони навколишнього середовища;
– у науково-дослідних академічних, галузевих інститутах та біотехнологічних компаніях України і країн Європи, Північної та Південної Америки, займаючись дослідженнями у галузі генної та клітинної інженерії мікроорганізмів, розробкою та вдосконаленням регламенту отримання цільових продуктів для різних галузей народного господарства та медицини, охорони навколишнього середовища на основі досягнень молекулярної біотехнології та нанобіотехнології;
– в аналітичних лабораторіях закладів медицини, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища, системи контрольних лабораторій Держстандарту та митної служби України.

Студенти кафедри виконують лабораторні роботи

 

Фахівці також мають змогу працювати науковими співробітниками у науково-дослідних академічних інститутах України, а також менеджерами та дослідниками в біотехнологічних компаніях України, Європи, країн Північної та Південної Америки.

Випускники кафедри вже успішно працюють та займають провідні посади у бактеріологічних і вірусологічних лабораторіях державних закладів та установ приватної форм власності в галузі охорони здоров’я, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища; на промислових біотехнологічних та мікробіологічних підприємствах України: Верхньодніпровському крохмале-патоковому комбінаті, Ладижинському заводі ферментних препаратів, ТОВ «НВП «Вітан», підприємствах харчової промисловості: «Злагода», ПАТ «Кондитерська фабрика А.В.К.», «Фанні», «Лакталіс», «Біола», «Мушкетер», Дніпровському заводі продтоварів та інших компаніях і підприємствах. Ціла низка випускників кафедри отримали наукові ступені та працюють в академічних науково-дослідних і галузевих інститутах та університетах. Географія працевлаштування випускників кафедри, крім нашої держави, охоплює значну кількість розвинених країн світу.

Вирощування рослин у пробірках (курс «Молекулярна біотехнологія»)

Студенти кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології неодноразово ставали переможцями олімпіад та конкурсів: Сорока Діана була учасницею II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (2 квітня 2019 року) і була нагороджена дипломом III ступеня; Дреус Альона була учасницею II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (2 квітня 2019 року) та стала переможницею фінального туру конкурсу «Завтра UA» – стипендіальної програми фонду В. Пінчука; почесною грамотою була нагороджена команда Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: Басова Катерина, Коровка Катерина, Гончарко Максим за III місце у II турі Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (10-12 квітня 2018 року); Павловська Анна за I місце у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (8 квітня 2021 року).

Окрім наукової роботи, студенти кафедри беруть участь у формуванні демократії та відкритого суспільства України (є учасниками програми молодіжного обміну між Україною та країнами ЄС за підтримки фонду ERASMUS+ та Єврокомісії).

Міжнародне співробітництво. Студентка кафедри Павловська Анна (гр. БН-18-1) проходила стажування з серпня 2021 по лютий 2022 р. в Корейському інституті науки та технологій (м. Сеул, Республіка Корея). Кафедра планує договір про співробітництво у сфері навчально-методичної і наукової роботи з кафедрою біохімії, медичного факультету Вільнюського університету (Литва). Низку досліджень проведено за підтримки Інституту молекулярної інфектології Вюрцбурзького університету (Німеччина), планується участь у міжнародній програмі Bioenergy. Проводиться робота з підготування договорів про наміри співробітництва з Aubum University (США).

Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології ДНУ активно працює з Дніпропетровським відділенням Малої академії наук. Наші викладачі виступають керівниками та членами жюрі робіт учнів Малої академії наук.