Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології

Телефон: +3(056) 760-85-14
E-mail: microviro@ukr.net

Завідувач кафедри – Скляр Тетяна Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями «Біологія» і «Біотехнології та біоінженерія», магістрів за двома освітньо-професійними програмами  – «Мікробіологія» та «Вірусологія». Планується відкриття підготовки магістрів за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія».

Навчальний процес забезпечують: 1 професор, доктор біологічних наук; 10 доцентів, кандидатів біологічних та технічних наук; 2 асистенти, кандидат біологічних наук та без ступеня.

Доц. І.Є. Соколова проводить лекцію для студентів біотехнологів

Основні наукові напрями досліджень кафедри: вивчення структурно-функціональних властивостей мікробних асоціацій, зокрема бактерій в умовах утворення біоплівок, процесів розвитку та передачі стійкості до антибіотиків у мікроорганізмів, взаємовідносин бактерій і вірусів з рослинними та тваринними об’єктами; дослідження метаболічних процесів мікроорганізмів, пов’язаних із синтезом біологічно активних сполук; розробка біотехнологічних основ отримання бактеріальних і вірусних препаратів для захисту рослин, біотехнології створення мікробних препаратів біологічно активних сполук та мікробних добрив.

Основні загальні та спеціальні курси підготовки бакалаврів за спеціальністю «Біологія»: мікробіологія, вірусологія, молекулярна біологія, імунологія, біотехнологія, екологія мікроорганізмів, санітарна мікробіологія та вірусологія, фізико-хімічні методи у мікробіології та вірусології, мікроскопічні методи вивчення структури мікроорганізмів, систематика бактерій і вірусів, клітинні і генетичні основи біотехнології, промислова мікробіологія.

Мікроскопічні дослідження тривають

Основні спеціальні курси підготовки спеціалістів і магістрів за освітньо-професійними програмами «Мікробіологія» та «Вірусологія»: біогеохімічна діяльність мікроорганізмів, клітинні та гуморальні механізми імунітету, основи молекулярної генетики та генетичної інженерії, генетика бактерій, антибіотики, метаболізм мікроорганізмів, віруси прокаріотів, медична і ветеринарна вірусологія, екологія вірусів, методологія та організація наукових досліджень, основи ензимології, принципи таксономії та класифікації вірусів, генетика та біохімія вірусів, використання вірусів у біотехнологічних виробництвах.

Основні загальні і спеціальні курси підготовки бакалаврів за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»: загальна біотехнологія, молекулярна біологія, промислова мікробіологія, проектування біотехнологічних виробництв, економіка і організація біотехнологічних виробництв, генетика, основи молекулярної біотехнології, білкова інженерія, методи генетичної інженерії, нанобіотехнологія, процеси і апарати біотехнологічних виробництв, нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв.

Освоєння спеціалізованих технік роботи з мікроскопом

Студенти кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології неодноразово ставали переможцями олімпіад та конкурсів: Хопрічкова Світлана посіла І місце у міському конкурсі на кращу науково-практичну розробку «Інтелект – Творчість – Успіх», Власенко Ольга стала переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. Студенти кафедри характеризуються активною участю в міжнародних конференціях (Х Міжнародна конференція молодих учених «Біологія: від молекули до біосфери», ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Новітні досягнення біотехнології та нанофармакології», ІІІ Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених). Окрім наукової роботи, студенти кафедри беруть участь у формуванні демократії та відкритого суспільства України (студентка Олександра Демідова є учасником програми молодіжного обміну між Україною та країнами ЄС за підтримки фонду Erasmus+ та Єврокомісії).

Міжнародне співробітництво. Кафедра планує договір про співробітництво у сфері навчально-методичної і наукової роботи з кафедрою біохімії, медичного факультету Вільнюського університету (Литва). Низку досліджень проведено за підтримки Інституту молекулярної інфектології Вюрцбурзького університету (Німеччина), планується участь у міжнародній програмі Bioenergy. Проводиться робота з підготування договорів про наміри співробітництва з Aubum University (США).