Методичні вказівки, рекомендації та посібники 162 Біотехнології та біоінженерія

Методичні вказівки:
ЛАБОРАТОРНИХ_РОБIТ_ТА_КОНТРОЛЮ_ЗНАНЬ_З_ДИСЦИПЛIНИ__ МАТЕМАТИЧНЕ_МОДЕЛЮВАННЯ_БIОЛОГIЧНИХ_СИСТЕМ_ТА_ПРОЦЕСIВ
ПРАКТИЧНИХ_РОБIТ__З_ДИСЦИПЛIНИ_ СУЧАСНI_МЕТОДИ_ВИДIЛЕННЯ_ТА_КУЛЬТИВУВАННЯ_КЛIТИН_РОСЛИН_ТА_ТВАРИН
ПРАКТИЧНИХ_РОБIТ_З_ДИСЦИПЛIНИ_ БIОЗАХИСТ__БIОБЕЗПЕКА_ТА_БIОЕТИКА _M_2020_162
ПРАКТИЧНИХ_РОБIТ_З_ДИСЦИПЛIНИ__ ВАЛIДАЦIЯ_В_СИСТЕМI_ЯКОСТI_БIОТЕХНОЛОГIЧНИХ_ПРОДУКТIВ _M_2020_162
ПРАКТИЧНИХ_РОБIТ_З_ДИСЦИПЛIНИ__ МЕТОДОЛОГIЯ_ТА_ОРГАНIЗАЦIЯ_НАУКОВИХ_ДОСЛIДЖЕНЬ _M_2020_162
IННОВАЦIЙНЕ_ПЛАНУВАННЯ_ТА_БIЗНЕС_ПРОЄКТИ_В_БIОТЕХНОЛОГIЇ _M_2020_162
КВАЛIФIКАЦIЙНИХ_РОБIТ_ДЛЯ_СТУДЕНТIВ_СПЕЦIАЛЬНОСТI_162_ БIОТЕХНОЛОГIЇ_ТА_БIОIНЖЕНЕРIЯ _M_2022_162 ЛАБОРАТОРНИХ_РОБIТ_I_ОРГАНIЗАЦIЇ_САМОСТIЙНОЇ_РОБОТИ_З_ДИСЦИПЛIНИ__ _АНТИМIКРОБНI_ПРЕПАРАТИ _М_2022_162 ЛАБОРАТОРНИХ_РОБIТ_I_ОРГАНIЗАЦIЇ_САМОСТIЙНОЇ_РОБОТИ_СТУДЕНТIВ_IЗ_КУРСУ_ БIОМЕДИЧНI_ТЕХНОЛОГIЇ _M_2020_162
ЛАБОРАТОРНИХ_РОБIТ_З_ДИСЦИПЛIНИ__ ЕКОЛОГIЧНI_АСПЕКТИ_БIОТЕХНОЛОГIЧНИХ_ВИРОБНИЦТВ _M_2020_162

Посібники:
ОСАДЧА_О.В._ПОСІБНИК_ДЛЯ_САМОСТІЙНОЇ_РОБОТИ_НАД_ПРОФЕСІЙНОЮ_ЛЕКСИКОЮ
ДЛЯ_СТУДЕНТІВ_ПРИРОДНИЧИХ_СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ_2018