Методичні вказівки, рекомендації та посібники 162 Біотехнології та біоінженерія

Методичні вказівки:
«ЕКОЛОГІЧНІ_АСПЕКТИ_БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ_ВИРОБНИЦТВ»_M_2020_162
«МОДЕЛЮВАННЯ_СУЧАСНИХ_ЛІКАРСЬКИХ_ПРЕПАРАТІВ»_M_2020_162
«ТЕХНОЛОГІЯ_МІКРОБНИХ_ВИРОБНИЦТВ_ХАРЧОВОЇ_ПРОМИСЛОВОСТІ»_M_2020_162
«БІОМЕДИЧНІ_ТЕХНОЛОГІЇ»_M_2020_162
«ІННОВАЦІЙНЕ_ПЛАНУВАННЯ_ТА_БІЗНЕС_ПРОЄКТИ_В_БІОТЕХНОЛОГІЇ»_M_2020_162
«ВАЛІДАЦІЯ_В_СИСТЕМІ_ЯКОСТІ_БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ_ПРОДУКТІВ»_M_2020_162
«МЕТОДОЛОГІЯ_ТА_ОРГАНІЗАЦІЯ_НАУКОВИХ_ДОСЛІДЖЕНЬ»_M_2020_162
«ТЕХНОЛОГІЯ_ВИРОБНИЦТВА_ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ_ПРЕПАРАТІВ»_M_2020_162
«БІОЗАХИСТ__БІОБЕЗПЕКА_ТА_БІОЕТИКА»_M_2020_162
«БІОТРАНСФОРМАЦІЯ_СИРОВИНИ_РОСЛИННОГО_ПОХОДЖЕННЯ»_M_2020_162
«БІОТЕХНОЛОГІЇ_ТА_БІОІНЖЕНЕРІЯ»_M_2020_162
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Посібники:
ОСАДЧА_О.В._ПОСІБНИК_ДЛЯ_САМОСТІЙНОЇ_РОБОТИ_НАД_ПРОФЕСІЙНОЮ_ЛЕКСИКОЮ
ДЛЯ_СТУДЕНТІВ_ПРИРОДНИЧИХ_СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ_2018