Програми комплексних кваліфікаційних екзаменів

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену за спеціальністю 014 Середня освята (Біологія та здоров’я людини) освітньою програмою Середня освіта (Біологія) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти  

Програма атестаційного екзамену за спеціальністю 014 Середня освята (Біологія та здоров’я людини) освітньою програмою Середня освята (Біологія та здоров’я людини) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на основі ОКР – молодший спеціаліст

ПРОГРАМА атестаційного екзамену за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія ОП “Системна біологія та гідробіоресурси” ОП “Мікробіологія та вірусологія” ОП “Біохімія та фізіологія”