18 квітня 2022 року відбулась зустріч студентів кафедри загальної біології та водних біоресурсів з роботодавцями. Представники фірми  "Біозахисту" Шмагайло Микола Олександрович і Гамолін Андрій Володимирович презентували ринок праці для біологів і показали перспективи...
Read More

Обговорення нової освітньої програми “Біоінформатика”.

23 квітня 2022 року  обговорення нової освітньої програми "Біоінформатика". Нова міждисциплінарна освітня програма створена в результаті кооперації кафедр біохімії та фізіології та загальної біології та водних біоресурсів  біолого-екологічного факультету   з...
Read More

Набуваємо знання під час війни

12 березня започаткований курс лекцій  від професора Fyodor Kondrashov з лабораторії еvolutionary genomics, synthetic biology (https://ist.ac.at/en/research/kondrashov-group/) "Генотипи, еволюція та мутації" для викладачів, аспірантів і студентів біолого-екологічного...
Read More

Перелік спеціальностей на біолого-екологічному факультеті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за освітніми ступенями:

Бакалавр
Освітня програма / Спеціалізація
Спеціальність
Форма навчання
(Д – денна,
З – заочна)
Перелік конкурсних предметів Вага предметів за сертифікатами ЗНО Вага атестату про повну загальну середню освіту Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ДНУ Мінімальна кількість балів для допуску до участі конкурсі
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
014 Середня освіта
Д  З Українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
Біологія 0.40
Хімія або Математика 0.25
Біологія
091 Біологія
Д  З Українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
Біологія 0.40
Хімія або Іноземна мова 0.25
Екологія
101 Екологія
Д Українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
Біологія 0.40
Хімія або Географія 0.25
Біохімя та фізіологія
091 Біологія
Д З Українська мова та література
Біологія
Хімія або Математика або іноземна мова
Мікробіологія та вірусологія
091 Біологія
Д З Українська мова та література
Біологія
Хімія або Математика або іноземна мова
Системна біологія та гідробіоресурси
091 Біологія
Д З Українська мова та література
Біологія
Хімія або Математика або іноземна мова
Біорізноманіття та ландшафтний дизайн
091 Біологія
Д З Українська мова та література
Біологія
Хімія або Математика або іноземна мова
Магістр

091 Біологія

Освітня програма:
Біосистеми та ландшафтний дизайн
Системна біологія та гідробіоресурси
Біохімія та фізіологія
Біологія (Форма навчання – заочна)
Системна біологія та гідробіоресурси (Форма навчання – заочна)

101 Екологія

Освітня програма:
Екологія
Промислова екологія та охорона екосистем

014 Середня освіта

Освітня програма:
Середня освіта (біолгія та здоров’я людини)

162 Біотехнології та біоінженерія

Освітня програма:
Біотехнології та біоінженерія

PhD

101 Екологія

091 Біологія

Керівний склад факультету

Завідувачі кафедр

Севериновська Олена Вікторівна

ДЕКАН БІОЛОГО-ЕКОЛОГІНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Курагіна Ніна Володимирівна

Відповідальна за міжнародну діяльність на біолого-екологічному факультеті

Яковенко Володимир Миколайович

Відповідальний за виховну роботу на біолого-екологічному факультеті

Шарамок Тетяна Сергіївна

Відповідальна занавчальну роботу на біолого-екологічному факультеті

Горбань Вадим Анатолійович

Відповідальний за наукову роботу на біолого-екологічному факультеті

Слинько Вікторія Олексіївна

Вчений секретар біолого-екологічного факультеті

Пахомов Олександр Євгенійович

Завідувач кафедри зоології та екології

Скляр Тетяна Володимирівна

Завідувачка кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

Ушакова Галина Олександрівна

Завідувачка кафедри біохімії та фізіології

Лихолат Юрій Васильович

Завідувач кафедри фізіології та інтродукції рослин

Горбань Вадим Анатолійович

Завідувач кафедри геботаніка, грунтознавства та екології

Шарамок Тетяна Сергіївна

В.о. завідувача кафедри загальної біології та водних біоресурсів

Біолого-екологічний факультет

Зв'яжіться з нами

5 + 1 =