Професійна орієнтація школярів

Колектив кафедри біохімії та фізіології веде активну роботу з професійної орієнтації школярів міста і області. На наше запрошення приїжджають на кафедру випускники шкіл зі своїми вчителями та батьками. Ми в свою чергу відвідуємо школи міста і області з метою...
Read More

Підготовка бакалаврів

З 2019 року кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології ДНУ імені Олеся Гончара розпочне підгтовку бакалаврів за спеціальністю "Біологія" з ОПП "Мікробіологія і вірусологія" за I бакалаврським...
Read More

Вітаємо!

 Біолого-екологічний факультет щиро вітає молодого науковця доцента кафедри загальної біології та водних біоресурсів Маренкова Олега Миколайовича ˗ переможця конкурсу молодих вчених,  стипендіата Кабінету Міністрів з черговою нагородою - нагрудним знаком  науковець...
Read More

Підготовка бакалаврів

З 2019 року кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології ДНУ імені Олеся Гончара розпочне підгтовку бакалаврів за спеціальністю "Біологія" з ОПП "Мікробіологія і вірусологія" за I бакалаврським...
Read More

Вітаємо!

 Біолого-екологічний факультет щиро вітає молодого науковця доцента кафедри загальної біології та водних біоресурсів Маренкова Олега Миколайовича ˗ переможця конкурсу молодих вчених,  стипендіата Кабінету Міністрів з черговою нагородою - нагрудним знаком  науковець...
Read More

Професійна орієнтація школярів

Колектив кафедри біохімії та фізіології веде активну роботу з професійної орієнтації школярів міста і області. На наше запрошення приїжджають на кафедру випускники шкіл зі своїми вчителями та батьками. Ми в свою чергу відвідуємо школи міста і області з метою...
Read More

Перелік спеціальностей на біолого-екологічному факультеті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за освітніми ступенями:

Бакалавр
Освітня програма / Спеціалізація
Спеціальність
Форма навчання
(Д – денна,
З – заочна)
Перелік конкурсних предметів Вага предметів за сертифікатами ЗНО Вага атестату про повну загальну середню освіту Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ДНУ Мінімальна кількість балів для допуску до участі конкурсі
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
014 Середня освіта
Д  З Українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
Біологія 0.40
Хімія або Математика 0.25
Біологія
091 Біологія
Д  З Українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
Біологія 0.40
Хімія або Іноземна мова 0.25
Екологія
101 Екологія
Д Українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
Біологія 0.40
Хімія або Географія 0.25
Біотехнології та біоінженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
Д Українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
Біологія 0.40
Хімія або Математика 0.25

 

 

Магістр

091 Біологія

Освітня програма Біологія

Освітня програма Біохімія

 

101 Екологія

Керівний склад факультету

 

Проф. Севериновська Олена Вікторівна

Декан біолого-екологічного факультету, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Доц. Кириченко Світлана Василівна

Відповідальна за навчальну та виховну роботу по факультету, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Доц. Гассо Віктор Якович

Відповідальний за міжнародне співробітництво на факультеті, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Проф. Лихолат Юрій Васильович

Відповідальний за наукову роботу по факультету, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Доц. Бобильов Юрій Петрович

Відповідальний з напряму «Екологія», Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Завідувачі кафедр

 

Пахомов Олександр Євгенійович

Завідувач кафедри зоології та екології, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Ушакова Галина Олександрівна

Завідувачка кафедри біохімії та фізіології, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Горбань Вадим Анатолійович

Завідувач кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Скляр Тетяна Володимирівна

Завідувач кафедри мікробиології, вірусології та біотехнологіі, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Лихолат Юрій Васильович

Завідувач кафедри фізіології та інтродукції рослин, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Маренков Олег Миколайович

Завідувач кафедри загальної біології та водних біоресурсів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Біолого-екологічний факультет

Зв'яжіться з нами

12 + 9 =