УСПІШНИЙ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ – РЕЗУЛЬТАТ ВИСОКОГО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА ОПП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ)»

Підготовка магістрів із середньої освіти – один із найважливіших напрямків освітньої діяльності кафедри фізіології та інтродукції рослин БЕФ, яка є випусковою за спеціальністю 014. Середня освіта. Цьогоріч, не зважаючи на всі труднощі дистанційного навчання...
Read More

ЕФЕКТИВНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ З УЧНЯМИ-ЧЛЕНАМИ «МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК» УКРАЇНИ

На біолого-екологічному факультеті активно проводиться робота з учнівською молоддю, залучення її до науково-дослідницької роботи, у тому числі в рамках співпраці з Дніпропетровським відділенням Малої академії наук. Науково-дослідницькі роботи учнів-членів МАН під...
Read More

Організація та робота студентського наукового гуртка «Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин»

  У 2008 році під керівництвом доцентки кафедри фізіології та інтродукції рослин Легостаєвої Тетяни Вікторівни розпочав роботу студентський науковий гурток «Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин». Починаючи з 2020 року раз на місяць на...
Read More

Перелік спеціальностей на біолого-екологічному факультеті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за освітніми ступенями:

Бакалавр
Освітня програма / Спеціалізація
Спеціальність
Форма навчання
(Д – денна,
З – заочна)
Перелік конкурсних предметів Вага предметів за сертифікатами ЗНО Вага атестату про повну загальну середню освіту Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ДНУ Мінімальна кількість балів для допуску до участі конкурсі
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
014 Середня освіта
Д  З Українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
Біологія 0.40
Хімія або Математика 0.25
Біологія
091 Біологія
Д  З Українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
Біологія 0.40
Хімія або Іноземна мова 0.25
Екологія
101 Екологія
Д Українська мова та література 0.20 0.10 0.05 100
Біологія 0.40
Хімія або Географія 0.25
Біохімя та фізіологія
091 Біологія
Д З Українська мова та література
Біологія
Хімія або Математика або іноземна мова
Мікробіологія та вірусологія
091 Біологія
Д З Українська мова та література
Біологія
Хімія або Математика або іноземна мова
Системна біологія та гідробіоресурси
091 Біологія
Д З Українська мова та література
Біологія
Хімія або Математика або іноземна мова
Біорізноманіття та ландшафтний дизайн
091 Біологія
Д З Українська мова та література
Біологія
Хімія або Математика або іноземна мова
Магістр

091 Біологія

Освітня програма:
Біосистеми та ландшафтний дизайн
Системна біологія та гідробіоресурси
Біохімія та фізіологія
Біологія (Форма навчання – заочна)
Системна біологія та гідробіоресурси (Форма навчання – заочна)

101 Екологія

Освітня програма:
Екологія
Промислова екологія та охорона екосистем

014 Середня освіта

Освітня програма:
Середня освіта (біолгія та здоров’я людини)

162 Біотехнології та біоінженерія

Освітня програма:
Біотехнології та біоінженерія

PhD

101 Екологія

091 Біологія

Керівний склад факультету

Завідувачі кафедр

Севериновська Олена Вікторівна

ДЕКАН БІОЛОГО-ЕКОЛОГІНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Курагіна Ніна Володимирівна

Відповідальна за міжнародну діяльність на біолого-екологічному факультеті

Яковенко Володимир Миколайович

Відповідальний за виховну роботу на біолого-екологічному факультеті

Шарамок Тетяна Сергіївна

Відповідальна занавчальну роботу на біолого-екологічному факультеті

Горбань Вадим Анатолійович

Відповідальний за наукову роботу на біолого-екологічному факультеті

Слинько Вікторія Олексіївна

Вчений секретар біолого-екологічного факультеті

Пахомов Олександр Євгенійович

Завідувач кафедри зоології та екології

Скляр Тетяна Володимирівна

Завідувачка кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

Ушакова Галина Олександрівна

Завідувачка кафедри біохімії та фізіології

Лихолат Юрій Васильович

Завідувач кафедри фізіології та інтродукції рослин

Горбань Вадим Анатолійович

Завідувач кафедри геботаніка, грунтознавства та екології

Шарамок Тетяна Сергіївна

В.о. завідувача кафедри загальної біології та водних біоресурсів

Біолого-екологічний факультет

Зв'яжіться з нами

8 + 7 =