Робочі програми

Кафедра фізіології та інтродукції рослин

Кафедра біохімії та фізіології

Кафедра загальної біології та водних біоресурсів

Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології

Кафедра зоології та екології

Кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології

Навчальні плани 091 Біологія (третій освітньо-науковий рівень)

Робочі програми  091 Біологія (третій освітньо-науковий рівень)