Робочі програми кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

162 Біотехнології та біоінженерія (Магістр)

РП_БIОЗАХИСТ_БIОБЕЗПЕКА_ТА_БIОЕТИКА_2020_2021_m_162
РП_IНОЗЕМНА_МОВА_ПРОФЕСIЙНОГО_СПIЛКУВАННЯ_2020_2021_m_162 РП_IННОВАЦIЙНЕ_ПЛАНУВАННЯ_ТА_БIЗНЕС_ПРОЕКТИ_В_БIОТЕХНОЛОГII_2020_2021_m_162 РП_ТЕХНОЛОГIЯ_МIКРОБНИХ_ВИРОБНИЦТВ_ХАРЧОВОI_ПРОМИСЛОВОСТI_2020_2021_m_162 РП_МОДЕЛЮВАННЯ_СУЧАСНИХ_ЛIКАРС_КИХ_ПРЕПАРАТIВ_2020_2021_m_162 РП_МЕТОДОЛОГIЯ_ТА_ОРГАНIЗАЦIЯ_НАУКОВИХ_ДОСЛIДЖЕН__2020_2021_m_162 РП_ЕКОЛОГIЧНI_АСПЕКТИ_БIОТЕХНОЛОГIЧНИХ_ВИРОБНИЦТВ_2020_2021_m_162
РП_ВИРОБНИЧА_ПРАКТИКА_ПЕРЕДДИПЛОМНА_2020_2021_m_162
РП_ВАЛIДАЦIЯ_В_СИСТЕМI_ЯКОСТI_БIОТЕХНОЛОГIЧНИХ_ПРОДУКТIВ_2020_2021_m_162 РП_БIОТРАНСФОРМАЦIЯ_СИРОВИНИ_РОСЛИННОГО_ПОХОДЖЕННЯ_2020_2021_m_162
РП_БIОМЕДИЧНI_ТЕХНОЛОГII_2020_2021_m_162

Вибіркові дисципліни 162 Біотехнології та біоінженерія (Магістр)

РП_ІММОБІЛІЗОВАНІ_ФЕРМЕНТИ_ТА_КЛІТИНИ_В_БІОТЕХНОЛОГІЇ_2020_2021_m_162
РП_БІОТЕХНОЛОГІЇ_В_СІЛЬСЬКОМУ_ГОСПОДАРСТВІ__2020_2021_m_162
РП_ТЕХНОЛОГІЯ_ВИРОБНИЦТВА_ІБП_2020_2021_m_162
РП_ФАРМАКОЛОГІЧНА _БІОТЕХНОЛОГІЯ__2020_2021_m_162

162 Біотехнології та біоінженерія (Бакалавр)

1 Вступ до спеціальності Історія біотехнології Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалавр) 2020

2 Генетика Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалавр) 2020

3 Загальна біотехнологія 1 курс Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалавр) 2020

4 Загальна біотехнологія 2 курс Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалавр) 2020

5 Загальна мікробіологія і вірусологія 1 курс Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалавр) 2020

6 Загальна мікробіологія і вірусологія 2 курс Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалавр) 2020

7 Імунологія Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалавр) 2020

8 Методи генетичної інженерії Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалавр) 2020

9 Мікробний синтез Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалавр) 2020

10 Молекулярна біологія Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалавр) 2020

11 Молекулярні механізми біотехнологічних процесів Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалавр) 2020

12 Нанобіотехнологія Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалавр) 2020

13 Проектування біотехнологічних виробництв. Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалавр) 2020

14 Проектування біотехнологічних виробництв. Основи проектування біотехнологічних виробництв 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалавр)

15 Промислова мікробіологія Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалавр) 2020

16 Процеси і апарати та устаткування виробництв галузі. Процеси і апарати біотехнологічних виробництв 162 Біотехнології та біоінженерія (б

17 Процеси і апарати та устаткування виробництв галузі. Устаткування виробництв галузі 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалавр) 2020

18 Селекція мікроорганізмів-продуцентів біологічно-активних речовин Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалавр) 2020

19 Технічна біоенергетика Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (бакалавр) 2020

 

 

091 Біологія ОПП Мікробіологія та вірусологія (бакалавр)

1 Біологія прокаріотів Спеціальність 091 Біологія ОПП Мікробіологія та вірусологія (бакалавр) 2020

2 Біохімія бактерій і вірусів Спеціальність 091 Біологія ОПП Мікробіологія та вірусологія (бакалавр) 2020

3 Мікроскопічні методи вивчення структури мікроорганізмів 1 курс Спеціальність 091 Біологія ОПП Мікробіологія та вірусологія (бакалавр) 2020

4 Мікроскопічні методи вивчення структури мікроорганізмів 2 курс Спеціальність 091 Біологія ОПП Мікробіологія та вірусологія (бакалавр) 2020

5 Морфологія та функціональна цитологія мікроорганізмів Спеціальність 091 Біологія ОПП Мікробіологія та вірусологія (бакалавр) 2020

6 Різноманіття мікроорганізмів Спеціальність 091 Біологія ОПП Мікробіологія та вірусологія (бакалавр) 2020

7 Фізіолого-біохімічні особливості мікроорганізмів Спеціальність 091 Біологія ОПП Мікробіологія та вірусологія (бакалавр) 2020